Storkök Oden Birger sjöberggymnasiet

Birger Sjöbergs gymnasiet var en utmaning med fall till ca 100 brunnar som senare skulle beläggas med massagolv.

Om ni klickar på länken så kan ni läsa mer om Birger sjöberggymnasiet

www.kunskapsforbundet.se/birger-sjoberggymnasiet/