Om Nivågolv

Nivågolv i väst AB startades 2006 av Andreas Austvik och Keijo Vaara då vi gick från anställda till att bli egna företagare

Tillsammans har vi över 50års erfarenhet inom undergolv och beläggningar.

Vårt huvudsakliga arbetsområde är västra Sverige med tyngdpunkten förlagd i Västra Götalands län, men vi utför även entreprenader på andra orter i Sverige.
Nivågolv i väst AB har specialiserat sig på Flytspackling men åtar sig att utföra alla typer av Golv entreprenader som bostäder, industrier, kontor, sjukhus och servicebyggnader lika väl som renoveringar och ombyggnader i den entreprenadform som beställaren önskar.

Vi är medlemsföretag i GBR (Golvbranschens riksorganisation) samt Sveriges byggindustrier

Sedan starten 2006 har företaget växt och utvecklats och är idag ett väletablerat golvföretag i byggbranschen.

Vi är idag 9 anställda. För oss är profilen utåt mycket viktig.

Vi värnar om nära och långsiktiga kundrelationer. Ambitionen är att vi alltid ska vara lyhörda och tillgodose kundens behov i varje enskilt objekt.

Vi strävar alltid efter att hålla en så hög byggkvalitet att du som kund väljer oss igen.

Vår organisation är liten och obyråkratisk. Det ger dig som kund stora möjligheter att påverka projektet under hela byggprocessen. Du har alltid direktkontakt med den du behöver och kontroll över att vi uppnår rätt kvalitét samt att projektet blir färdigt i avtalad tid.