Stensturegatan Göteborg bostäder

Här har en av våra kunder byggt på flera våningar på ett hus samt renoverat samtliga våningar med lägenheter.

Vi har avjämnat golv i lägenheter samt spacklat fall i våtrum.