Skytteskolan i Göteborg

Ny skola i Göteborg som är ett pågående projekt och som innefattar undergolv som vi har spacklat ca 12000m2 och som senare ska beläggas med mestadels klinker och matta. Vi har även spackla 2st skyddsrum med grindedstone som är ett special spackel som man slipar och polerar till färdigt golv.