SKF renovering av kontor

Vi har varit med vid 2 olika tillfällen och byggt om SKFs gamla huvudkontor i göteborg. Här har vi gjutit ca 200m3 med 450 light samt avjämnat med ca 30mm flytspackel.