Östra sjukhuset ombyggnad av BB

Vi var med 2 olika byggfirmor vid 2 olika tillfällen då ombyggnationer av förlossnings avdelningarna gjordes och i bägge fallen byggdes golven upp med ca 80mm Eps betong och spacklades efteråt med 30-35mm på ca 1200m2. Ytorna belades mestadels med mattor.