Objektsförutsättningar


  Checkpunkter Weber Floor

  Tätt hus

  Tak


  Utfackningsväggar


  Fönster  Läggningstemperatur

  Underlag för primer > 6 C°


  Underlag för avjämning > 10 C°  Uttorkningsklimat

  Lufttemperatur > 20 C°


  RF i luft Ca 50%


  Luftomsättning  Avsedd verksamhet

  Underlag  Avjämningsbehov

  Specialfunktion


  Ytbeläggning

  Typ av ytbeläggning  RF-krav för ytbeläggning