Kvarteret Elisabethport i Vänersborg

Vi fick nöjet att vara med och avjämna golven samt spackla fallen i våtrummen när dom byggde Elisabethport som är ett nytt landmärke i Vänersborg med sina 15 våningar och 79 lägenheter.

Ni kan läsa mer om detta på: https://vanersborgsbostader.se/