Johanneberg science park 2

Detta är ett väldigt speciellt projekt då hela stommen i huset består av trä och sträcker sig över 8 våningar. Här har det lagts ljudgolvskonstruktion på ca 11500m2 som belagts med både parkett, matta och klinker.

Här kan man läsa mer om projektet: Johanneberg science park 2.