Högskolan Tollhättan

Ett av våra första stora projekt var högskolan i trollhättan där vi avjämnade över +30000m2 golv.