Höglager SKF Göteborg

Vi har avjämnat 3000m2 golv för ett höglager på Skf i Göteborg där det skulle byggas höga pallställ med sorterande truckar, på dessa golv ställs höga krav på planhet och tollerans, ytan belades sedan med en tjockfilms epoxy. Om ni klickar på länken så kan ni läsa mer om Skf Göteborg.

https://www.skf.com/se