Skumbetong

Skumbetong är en uppfyllnads betong med låg vikt och bra isolerande egenskaper. Här fins möjlighet till både stora och små jobb. Fördelen med materialet är precis som med exempelvis EPS cement den låga vikten men detta material är samtidigt helt obrännbart (brand klass A1) då det inte inehåller några ämnen som kan brinna.