Härlandatjärnskolan/ Robertshöjdsskolan

Pågående projekt som vi spacklar ca 8000m2 nya golv. Skolan ska mestadels beläggas med pvc fria mattor och klinker men vi har även avjämnat ca 1500m2 teknikrum och ventilations rum med industri spackel och dammbindning. Om man vill läsa mer om projektet så kan man göra det på göteborg stads hemsida

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201710231312372