Dockan 2 Eriksberg

Här har vi avjämnat golv och badrumsfall i lägenheter ca 7000m2 och 100 våtrum: