SEEL – FORSKNINGSCENTER FÖR ELTRANSPORTER

Detta var ett spännande och krävande projekt med stora Ytor av industrigolv och kontor (ca5000m2) som avjämnades samt att vi utförde en 3 stegspolering och inpregnering av den gjutna betongen (ca 4000m2)

detta projekt färdigställdes under 2023.

Ni kan läsa mer om deras verksamhet på https://www.ri.se/sv/seel